Aug 4, 2007
imam ibnu amru

Abu 'Amru

Nama : Zabban b. al-'Ala b. 'Umar b. al-Iryan b. Abdullah b. al-Husin

Tarikh Lahir : 68 atau 70 H di Makkah.

Tarikh Wafat : 154 H di Kufah, Iraq.

Gelaran : Ibnu al-'Ala.

Sifat peribadi :

  Tongue   Seorang yang sagat dihormati di kalangan bangsa Arab

  Tongue   Mendapat pujian daripada kebanyakan penyair di tanah Arab

   Tongue   Pakar dalam bidang berkaitan al-Quran

  Tongue   Seorang yang benar,dipercayai,amanah,zuhud,dan alim dalam bidang  agama

    Tongue   Ulama' besar yang beramal dengan ilmunya

  Tongue   Menjadi contoh dalam masyarakat Arab pada zamannya dalam ilmu Qiraat,Nahu dan Feqah

 

         Anak Muridnya : Mempunyai ramai anak murid dan di antaranya terdapat dua orang yang telah memasyurkan bacaan beliau. Mereka ialah Duri dan Susi.

DURI

Nama:  Hafs bin Umar b. Abd Aziz b. Suhban bin A'da b. Suhban ad-Duri al- Azdi al-Baghdadi                  

Tarikh Lahir: Tahun 150 H pada zaman al-Mansor

Tahun wafat: Tahun 246 H pada zaman Mutawakkal

Kinayah : Abu 'Amru

Gelaran : Ad-Duri

Asal : Baghdad

Sifat peribadi:

Tongue    Seorang yang benar

Tongue     Perawi terawal yang membukukan Ilmu Qiraat

 Tongue   Sebagai tempat rujukan dikalangan masyarakat pada zamannya kerana ketinggian sanad dan ilmunya.

Beliau juga seorang yang pakar dalam bidang hadith.

 

AS-SUSI

Nama: Soleh b. Zaid bin Abdullah b. Ismail b. Ibrahim b. al-Janud.

Tarikh lahir: 170 H

Tahun wafat: 261 H

Kinayah: Abu Syuaib

Sifat peribadinya:

Tongue  Seorang yang dhobit (kuat ingatan)

 Tongue Seorang yang dipercayai

 Tongue Rapat dengan gurunya

  TonguePaling tua dikalangan sahabatnya


IMAM IBNU AMIR

Nama: Abdullah b. Amir b. Yazid b. Tamim b. Rubaiah b. Amir b. Yahsobi

Tarikh lahir: 21 H. Setengah pendapat mengatakan pada tahun 8 H.

Tahun wafat: 118 H.

Kinayah: Abu Imran.

      Keistimewaan:

Tongue    Imam Qiraat dan masyarakat Syam

Tongue    Gabenor, qadi dan Imam di Damsyik

Tongue     Terbaik dikalangan Muslimin tabiin

   Anak muridnya: Hisyam dan Ibnu Zakwan.

 

HISYAM

NAMA: Hisyam b. Umar b. Nasir b. Maisarah al-Silmi al-Dimayshqi

Tarikh lahir: 153 H

Tahun wafat: 245 H

Kinayah: Abu al-Walid

Keistimewaan:

Tongue    Imam penduduk Damsyiq.

Tongue   Khatib, Guru Qiraat dan Pemidato di Damsyiq.

 Tongue   Seorang yang boleh dipercayai, kuat ingatan dan adil.

 

IBNU ZAKWAN

Nama: Abdullah b. Ahmad b.basyar(Basyir) Ibnu Zakwan b. Amru

Tarikh lahir: 173 H

Tahun wafat: 242 H

Kinayah: Abu Amru @ Abu Muhammad al-dimasyahqi.

Keistimewaan:

 Tongue    Imam yang masyhur dan dipercayai di Syam

  Tongue   Imam masjid Dimasyhqi

  Tongue   Kitab karangnya:

1.                                                                                 

                                                

2.                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posted at 05:38 am by syahratul_nisa
Make a comment  << November 2021 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


If you want to be updated on this weblog Enter your email here:rss feed